🔴فعلا #دارا_دوم نخرید!!!

1399/06/05 ✅ در ابتدا 4 نماد پالایشی موجود در دارا دوم بررسی شد :#شپنا#شتران#شبریز#شبندر 🔵 به 4 دلیل بهتر است دارا دوم را در هفته…

ادامه مطلب 🔴فعلا #دارا_دوم نخرید!!!

🔥تحلیل شاخص کل – ریزش یا اصلاح؟!🔥

1399/05/23 🔵 همزمان با خبر لغو صندوق #دارا_دوم موجی از عرضه در بازار شکل گرفت که باعث شد اکثر نمادها در صف فروش قفل بشوند و خود…

ادامه مطلب 🔥تحلیل شاخص کل – ریزش یا اصلاح؟!🔥