🔥 سیگنال 200 درصدی 🔥


با 3 تحلیل 200 درصدی برگشتم 😎🔥
3 نماد با هدف 200 درصدی رشد :
#شاراک#زشریف#شگویا 🔴 کپشن مهم

– – – – – – – – – – – – –
🔥 تحلیل اول : شاراک

🔵 سهم پس از اصلاحی عالی در محدوده های جذاب برای خرید هست.

🔴 حمایت سهم محدوده 2000 تومان ⚠️

✅ اهداف سهم :
محدوده 4000 تومان
محدوده 5000 تومان
محدوده 8000 تومان
– – – – – – – – – – – – –
🔥 تحلیل دوم : زشریف

🔵 سهم در نزدیکی کف کانال صعودی و عالی جهت ورود

🔴 حمایت محدوده 3000 تومان ⚠️

✅ اهداف سهم :
محدوده 4500 تا 5000 تومان
محدوده 7000 تومان
محدوده 9000 تا 10.000 تومان
– – – – – – – – – – – – – – – –
🔥 تحلیل سوم : شگویا

🔵 سهم در محدوده کف کانال صعودی است و بسیار مستعد رشد.

🔴 حمایت محدوده 2000 تومان⚠️

✅ اهداف سهم :
محدوده 3000 تومان
محدوده 4500 تومان
محدوده 6000 تومان
– – – – – – – – – – – – – – – – –

⛔ این تحلیل صرفا نظر شخصی من بود و سیگنال خرید یا فروش محسوب نمیشد.


ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :


View this post on Instagram

با 3 تحلیل 200 درصدی برگشتم 😎🔥 3 نماد با هدف 200 درصدی رشد : #شاراک #زشریف #شگویا 🔴 کپشن مهم – – – – – – – – – – – – – 🔥 تحلیل اول : شاراک 🔵 سهم پس از اصلاحی عالی در محدوده های جذاب برای خرید هست. 🔴 حمایت سهم محدوده 2000 تومان ⚠️ ✅ اهداف سهم : محدوده 4000 تومان محدوده 5000 تومان محدوده 8000 تومان – – – – – – – – – – – – – 🔥 تحلیل دوم : زشریف 🔵 سهم در نزدیکی کف کانال صعودی و عالی جهت ورود 🔴 حمایت محدوده 3000 تومان ⚠️ ✅ اهداف سهم : محدوده 4500 تا 5000 تومان محدوده 7000 تومان محدوده 9000 تا 10.000 تومان – – – – – – – – – – – – – – – – 🔥 تحلیل سوم : شگویا 🔵 سهم در محدوده کف کانال صعودی است و بسیار مستعد رشد. 🔴 حمایت محدوده 2000 تومان⚠️ ✅ اهداف سهم : محدوده 3000 تومان محدوده 4500 تومان محدوده 6000 تومان – – – – – – – – – – – – – – – – – ⛔ این تحلیل صرفا نظر شخصی من بود و سیگنال خرید یا فروش محسوب نمیشد. . . . . #سیگنال #اسکای_بورس #تحلیل_بازار #عرضه_اولیه #شاخص_کل #بازار_بورس @skybourse1 @skybourse1 @skybourse1

A post shared by Sky Bourse | اسکای بورس (@skybourse1) on

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *