تحلیل نماد چکاپا – 1399/05/12

🔥🔥 تحلیل جامع #چکاپا 🔥🔥 🔵 چکاپا روی حمایت معتبر تاریخی و روانی 1000 تومان قرار دارد – با توجه به پتانسیل این حمایت انتظار داریم قیمت…

ادامه مطلب تحلیل نماد چکاپا – 1399/05/12

تحلیل نماد #شبندر 🔥 : 1399/05/12

….تحلیل نماد #شبندر 🔥 🔵 نماد شبندر یکی‌از شرکت های موجود در صندوق ” دارا دوم” هست🔵 بسیار ارزشمند و دارای اهداف عالی1399/05/12 🔴 محدوده های برگشت…

ادامه مطلب تحلیل نماد #شبندر 🔥 : 1399/05/12

تحلیل نماد فملی 1399/05/11

تحلیل نماد ” فملی “ هدف ریزش فملی : محدوده 3000 تومان ⚠️ اهداف سهم : محدوده 4500 تومان ✅ محدوه 5500 تومان ✅ محدوه…

ادامه مطلب تحلیل نماد فملی 1399/05/11

تحلیل نماد #فولاد 🔥 1399/05/10

فولاد از ابتدای سال در کانال نوسان کرده، هفته گذشته با رسیدن قیمت به سقف کانال شروع به اصلاح کرد ‼️ اصلاح تا قمیت :…

ادامه مطلب تحلیل نماد #فولاد 🔥 1399/05/10