🔥تحلیل شاخص کل – ریزش یا اصلاح؟!🔥

1399/05/23 🔵 همزمان با خبر لغو صندوق #دارا_دوم موجی از عرضه در بازار شکل گرفت که باعث شد اکثر نمادها در صف فروش قفل بشوند و خود…

ادامه مطلب 🔥تحلیل شاخص کل – ریزش یا اصلاح؟!🔥