🔴فعلا #دارا_دوم نخرید!!!

1399/06/05 ✅ در ابتدا 4 نماد پالایشی موجود در دارا دوم بررسی شد :#شپنا#شتران#شبریز#شبندر 🔵 به 4 دلیل بهتر است دارا دوم را در هفته…

ادامه مطلب 🔴فعلا #دارا_دوم نخرید!!!

تحلیل نماد #شبندر 🔥 : 1399/05/12

….تحلیل نماد #شبندر 🔥 🔵 نماد شبندر یکی‌از شرکت های موجود در صندوق ” دارا دوم” هست🔵 بسیار ارزشمند و دارای اهداف عالی1399/05/12 🔴 محدوده های برگشت…

ادامه مطلب تحلیل نماد #شبندر 🔥 : 1399/05/12