🔴فعلا #دارا_دوم نخرید!!!

1399/06/05 ✅ در ابتدا 4 نماد پالایشی موجود در دارا دوم بررسی شد :#شپنا#شتران#شبریز#شبندر 🔵 به 4 دلیل بهتر است دارا دوم را در هفته…

ادامه مطلب 🔴فعلا #دارا_دوم نخرید!!!