تحلیل نماد فملی 1399/05/11

تحلیل نماد ” فملی “ هدف ریزش فملی : محدوده 3000 تومان ⚠️ اهداف سهم : محدوده 4500 تومان ✅ محدوه 5500 تومان ✅ محدوه…

ادامه مطلب تحلیل نماد فملی 1399/05/11